Naar school bij kindcentrum De Raagten

Kwalitatief goed onderwijs is niet alleen gericht op leeropbrengsten; goed onderwijs wordt ook gekenmerkt door een sfeer van openheid en vertrouwen waarin uw kind zich veilig voelt. Onze medewerkers zorgen voor een goede sfeer en hoge kwaliteit van onderwijs. Zij geven mét de leerlingen ‘kleur’ aan onze school. We hechten ook veel waarde aan ouderbetrokkenheid.