Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid van kinderen is een zaak van de school, de ouders, de politie, de wijkraad en Veilig verkeer Nederland. De school heeft een verkeerswerkgroep. Deze werkgroep bestaat uit leerkrachten en verkeersouders. Deze werkgroep houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rondom de school. Denk hierbij aan verkeerseducatie, overleg met de gemeente/ politie/Veilig verkeer Nederland, theoretisch/praktisch verkeersexamen en aandacht voor school-thuisroute.

Ook is er regelmatig overleg met buurtbewoners over de verkeerssituatie rondom school.  

 

Al jaren behalen wij het Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL). Dat wil zeggen dat wij als school aandacht besteden aan projecten rondom verkeersveiligheid. Voor meer informatie zie: https://www.bvlbrabant.nl/