Partners

Partners

In ons kindcentrum bieden we met diverse partners, binnen een veilige en stimulerende omgeving een samenhangend programma van opvang en onderwijs. We stemmen ons aanbod zo af dat we een doorgaande ontwikkelings-, leer- en zorglijn voor de kinderen kunnen bieden.

Samen onder één dak  

Kindcentrum De Raagten is een samenwerking tussen de zelfstandige rechtspersonen Eenbes Basisonderwijs,  GOO Kinderopvang, GOO Peuterspeelzaal en GOO Tussenschoolse opvang. Deze organisaties hebben ieder een eigen doelgroep en verantwoordelijkheid maar vormen in het Kindcentrum een sluitend aanbod voor de doelgroep van kinderen van 0-12 jaar. We presenteren ons daarom samen als Kindcentrum De Raagten.