Missie, visie

Wij staan voor 5 o's: onderwijs, opvang, opvoeding, ontwikkeling en ontspanning voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Basisschool, kinderopvang en peuterspeelzaal werken aan een gedeelde visie en uitstraling. Zo creëren wij een veilige en plezierige omgeving voor uw kind. Wij zorgen voor een afgestemd aanbod van activiteiten, zodat er een doorgaande ontwikkel- en zorglijn is. Gedurende de dag krijgt uw kind de ruimte om zich spelend en lerend te ontwikkelen.

Onze kernwaarden

Onze 5 kernwaarden laten zien waarvoor we staan, wat ons bindt en hoe we met elkaar willen omgaan. Ze zijn een kompas waarop we varen, een helder en herkenbaar uitgangspunt in ons dagelijks werk. Kernwaarden in Kindcentrum De Raagten:

Professioneel

Professioneel betekent voor ons dat we respectvol met een ieder omgaan, deskundig en betrouwbaar zijn, verantwoordelijkheid nemen in een lerende en dynamische organisatie. Zo blijven we de kwaliteit van ons aanbod verbeteren en bieden we de kinderen daarmee een stevige basis voor de rest van hun leven.

Betrokken

Wij zijn betrokken:

- Bij de kinderen en elkaar: we voelen ons verbonden en wij zijn geïnteresseerd in elkaar, iedereen doet ertoe.

- Bij het leren: dit betekent voor ons dat we eigenaarschap en een onderzoekende houding stimuleren in een uitdagende leeromgeving, waardoor kinderen initiatief nemen en leergierig blijven.

- Bij ouders: dit betekent voor ons afstemming zoeken als educatief partners en meerwaarde zien in het helpen, ondersteunen, meedenken bij kindcentrum-brede activiteiten.

- Maatschappelijk betrokken: dit houdt in dat we keuzes maken in de bijdrage die we leveren aan maatschappelijke projecten op basis van onze missie en visie.

Talentontwikkeling

In Kindcentrum De Raagten word je gestimuleerd om tot ontplooiing te komen en de mogelijkheden daarbij te ontdekken (matchen en stretchen) en/of verder te ontwikkelen.

Samen

Samen betekent voor ons, dat we elkaar opzoeken (collega's van school en kinderopvang, kinderen, ouders, externen) voor afstemming, uitwisseling en reflectie. We streven naar een goede balans in ieders bijdrage en een goede balans tussen sturing van de leerkracht of pedagogisch medewerker en eigenaarschap van het kind. In ale groepen worden structureel vormen van samenwerkend leren ingezet.

Eigentijds

We blijven goed op de hoogte van de ontwikkelingen en kiezen samen bewust wat past bij onze visie en aansluit bij wat kinderen nodig hebben voor nu en de toekomst.