Missie, visie

Wij staan voor 5 o's: onderwijs, opvang, opvoeding, ontwikkeling en ontspanning voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Basisschool, kinderopvang en peuterspeelzaal werken aan een gedeelde visie en uitstraling. Zo creëren wij een veilige en plezierige omgeving voor uw kind. Wij zorgen voor een afgestemd aanbod van activiteiten, zodat er een doorgaande ontwikkel- en zorglijn is. Gedurende de dag krijgt uw kind de ruimte om zich spelend en lerend te ontwikkelen.

Onze kernwaarden

Onze 5 kernwaarden laten zien waarvoor we staan, wat ons bindt en hoe we met elkaar willen omgaan. Ze zijn een kompas waarop we varen, een helder en herkenbaar uitgangspunt in ons dagelijks werk. Kernwaarden in Kindcentrum De Raagten:

Professioneel

We stellen hoge doelen en werken continu aan onze professionaliteit. Zo blijven we de kwaliteit van ons aanbod verbeteren en bieden we de kinderen een stevige basis voor de rest van hun leven.

Betrokken

Wij zijn betrokken bij ons werk en de mensen met wie we samenwerken. Kinderen en ouders komen graag naar De Raagten. Wij doen er alles aan om te zorgen dat iedereen zich snel thuis voelt.

Talentontwikkeling

Kinderen krijgen in het kindcentrum de kans hun talenten ook op andere gebieden te ontdekken en ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn: techniek, Frans, bloemschikken, dansen en koken.

Samen

We willen actief samenwerken met ouders, kinderen, zorgpartners en verenigingen.

Innovatief

We richten ons op de toekomst en bieden eigentijds onderwijs. Op de leerpleinen en in de klassen werken we met moderne ict-toepassingen. In ons duurzame gebouw leren we de kinderen bewust om te gaan met het milieu.