Gebouw

Sinds mei 2013 maken wij gebruik van het gebouw aan de Otterweg 31. 

Een nieuw kindcentrum in een prachtig nieuw en duurzaam gebouw

 

Kindcentrum De Raagten is een ontmoetingsplaats voor kinderen, ouders, teamleden en buurtbewoners.  In 2013 zijn we als Kindcentrum gestart in een prachtig nieuw gebouw aan de Otterweg 31 in Beek en Donk. Samen met kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en tussenschoolse opvang bieden wij onderwijs en opvang onder één dak. Door opvang en onderwijs op elkaar af te stemmen zorgen we voor optimale ontwikkeling van uw kind(eren). In Kindcentrum De Raagten bereiden we kinderen van 0 tot 12 jaar voor op hun toekomst.  

De grote groepsruimtes en de uitdagende buitenruimte maken De Raagten een prachtige peuterspeelzaal- en opvanglocatie. 

 

Het gebouw bestaat uit 2 verdiepingen. Op de begane grond vindt u de groepen 1 tot en met 3, het kantoor van de directeuren en de intern begeleiders, de administratiebalie, de lokalen van GOO (kinderopvang, buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal), de speelzaal, aula en de keuken voor het overblijven. Op de eerste verdieping treft de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 aan en tevens het leerplein en het handenarbeidlokaal.

 

Wij maken onderdeel uit van voorzieningencluster Donk. Naast ons kindcentrum vindt u het Ontmoetingscentrum, met daarin de sporthal, bibliotheek, Vierbinden, Tienerwerk De Boemerang en Radio Kontakt.