Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal De Vosjes is samen met het kinderdagverblijf, basisschool en buitenschoolse opvang onderdeel van kindcentrum De Raagten in Beek en Donk. Door opvang en onderwijs op elkaar af te stemmen zorgen we voor optimale ontwikkeling van uw kind(eren). Inspirerend, toekomstgericht, professioneel, toegankelijk en betrokken: in kindcentrum De Raagten bereiden we kinderen van 0 tot 13 jaar voor op hun toekomst.

Vanaf 2 jaar welkom

Peuters zijn vanaf 2 jaar van harte welkom bij de peuterspeelzaal van Stichting Goo. De peuterspeelzaal is verdeeld over de Uiltjes en Vosjesgroep. In de Uiltjes groep worden de kinderen van 2-3 jaar opgevangen samen met de kinderen van het kinderdagverblijf. Vanaf 3 jaar zullen de kinderen overgaan naar de Vosjesgroep waar zij met hun leeftijdsgenootjes gepaste opvang krijgen. De peuterspeelzaal heeft verschillende soorten spel- en ontwikkelingsmateriaal tot haar beschikking om spelenderwijs de ervaringswereld van uw peuter uit te breiden. Vaardigheden die de overgang naar de basisschool straks aanzienlijk soepeler laten verlopen. Daarnaast bieden onze gekwalificeerde medewerkers op de peuterspeelzaal VVE aan (voor-en vroegschoolse educatie) voor alle kinderen op de PSZ. Spelenderwijs stimuleren wij de ontwikkeling van de kinderen (zie ook  www.stichtinggoo.nl ).