Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal De Raagten is samen met het kinderdagverblijf, basisschool en buitenschoolse opvang onderdeel van kindcentrum De Raagten in Beek en Donk. Door opvang en onderwijs op elkaar af te stemmen zorgen we voor optimale ontwikkeling van uw kind(eren). Inspirerend, toekomstgericht, professioneel, toegankelijk en betrokken: in kindcentrum De Raagten bereiden we kinderen van 0 tot 13 jaar voor op hun toekomst.

Vanaf 2 jaar en vier maanden welkom

Peuters zijn vanaf 2 jaar en 4 maanden van harte welkom bij peuterspeelzaal De Raagten van Stichting Goo. Kinderen kunnen hier wekelijks onder deskundige begeleiding spelen met leeftijdsgenootjes. De peuterspeelzaal heeft verschillende soorten spel- en ontwikkelingsmateriaal tot haar beschikking om spelenderwijs de ervaringswereld van uw peuter uit te breiden. Vaardigheden die de overgang naar de basisschool straks aanzienlijk soepeler laten verlopen. Daarnaast bieden wij op de peuterspeelzaal VVE aan (voor-en vroegschoolse educatie) voor alle kinderen op de PSZ. Spelenderwijs stimuleren wij de ontwikkeling van de kinderen (zie ook  www.stichtinggoo.nl ).