Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse Opvang (BSO) De Raagten is samen met het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de basisschool onderdeel van kindcentrum De Raagten in Beek en Donk. Door opvang en onderwijs op elkaar af te stemmen zorgen we voor optimale ontwikkeling van uw kind. In Kindcentrum De Raagten bereiden we kinderen van 0 tot 13 jaar voor op hun toekomst.

 

BSO-locatie

De ruime speellocatie en de buitenruimte maken van BSO De Raagten een zeer geschikte opvanglocatie. Kinderen kunnen hier na schooltijd hun energie kwijt en leren er om te gaan met verantwoordelijkheden die hen gegeven worden. Onze pedagogisch medewerkers dragen met veel enthousiasme uitdagende activiteiten aan en zorgen daarnaast voor een veilige omgeving waarin uw kind zich thuis voelt. Wij vinden namelijk dat uw kind, óók op de BSO, na een schooldag de mogelijkheid moet hebben zijn energie kwijt te kunnen, maar net zo goed zijn of haar verhaal te kunnen vertellen over hoe het die dag is geweest. Om de kinderen de mogelijkheid te bieden de middag even rustig en veilig te beginnen na een vermoeiende schooldag, zitten de kinderen met het fruit eten aan een vaste stamtafel. Zo spreken zij dezelfde kinderen en dezelfde pedagogisch medewerker, en kunnen zij lekker hun verhaal kwijt.

 

Groepen

De BSO heeft een groep van maximaal 20 kinderen

Kinderen kiezen zelf wat en waar ze willen spelen. Daarnaast zorgen de medewerkers altijd voor een of meerdere leuke activiteiten. Daardoor zijn de activiteiten thematisch uitgewerkt en bedoeld om spelenderwijs de ontwikkeling van het kind te stimuleren. 

 

Tiener BSO

In het sportcentrum Lifestyle Laarbeek is onze Tiener BSO, de Avonturiers, gevestigd. Binnen deze BSO groep worden de kinderen van 9 jaar en ouder  opgevangen. Er wordt hier een duidelijk beroep gedaan op de zelfstandigheid van de kinderen. De essentie van de Tiener BSO is dat kinderen in overleg met de ouders veel meer vrijheid krijgen. Ze gaan zelfstandig met de fiets naar de BSO, gaan boodschappen doen of naar de bibliotheek. Het accent  van de Tiener BSO ligt echt bij de vrije keuze. Wij werken nauw samen met het outdoorcentrum Laarbeek, waar de tieners regelmatig de mogelijkheid krijgen om te gaan klimmen

 

Sport BSO

De Sport BSO is gehuisvest In het sportcentrum Lifestyle Laarbeek. Kinderen die ouder zijn dan 6 jaar en onze reguliere BSO bezoeken kunnen gebruik maken van deze sport BSO. 

Gemiddeld gezien komen er per dag 10 tot 20 kinderen naar de Sport BSO. De groep heeft een vaste samenstelling. Het is een enthousiaste en energieke groep, die heel gemoedelijk met elkaar omgaat. Een gezellige sfeer staat bij ons voorop. De kinderen nemen  deel aan georganiseerde sportactiviteiten. De begeleiding bestaat uit een vaste pedagogisch medewerker, die onvoorwaardelijk voor de kinderen klaar staat en een gekwalificeerde sportmedewerker van het Sportcentrum Laarbeek, die de activiteiten organiseert en begeleidt.

Er is natuurlijk meer dan alleen maar  sporten op de Sport BSO. In de ruimte waar de kinderen worden opgevangen, zijn ook allerlei materialen zoals spelletjes, knutselmateriaal en boekjes aanwezig voor het vrij spel. Aan het einde van de dag (de Sport BSO sluit om 18:00 uur) kunnen de kinderen weer opgehaald worden bij het Sport Centrum Laarbeek door hun ouders.

 

Nieuwsgierig? Wij nodigen u van harte uit voor een rondleiding!  Of kijk op www.stichtinggoo.nl.