Zorg voor de ontwikkeling

Passend Onderwijs is oog hebben voor de ondersteuningsbehoefte van uw kind. Maar ook: de onderwijsbehoefte van  leerkracht, directeur, bestuurder en u in beeld hebben. Misschien is dat wel de belangrijkste opdracht voor het komende schooljaar: aan elkaar de passende ondersteuning bieden.

Schoolondersteuningsprofiel

Voor de kinderen die dit nodig hebben, realiseren we samen met collega-scholen voor een passende onderwijsplek dicht bij huis. Elke school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. Daarin vindt u welke zorg de school nu al kan bieden.

Alles in overleg

U kunt ons schoolondersteuningsprofiel aanvragen bij de directeur. Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO. Daarbij zijn alle scholen van Eenbes Basisonderwijs aangesloten.