Wanneer zijn de kinderen vrij?

Vakantierooster schooljaar 2017-2018

 

Herfstvakantie

16 t/m 20 oktober 2017

Kerstvakantie

25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie

12 t/m 16 februari 2018

Tweede Paasdag

2 april 2018

Koningsdag 

27 april 2018 (valt in de meivakantie)

Meivakantie

23 april t/m 4 mei 2018

Hemelvaart    

10 en 11 mei 2018

Tweede Pinksterdag

21 mei 2018

Zomervakantie

9 juli t/m 17 augustus 2018

 

Studiedagen

Woensdag 4 oktober

alle kinderen vrij

Woensdag 6 december

alle kinderen vrij

Woensdag 6 juni

alle kinderen vrij

 

Andere schooltijden 

Vrijdag 22 december

iedereen om 12 uur uit

Vrijdag 9 februari

iedereen om 12 uur uit

Vrijdag 6 juli

iedereen om 12 uur uit

 

Onderbouw-vrije dagen 

Donderdag 29 maart

groepen 1 t/m 4 vrij

Vrijdag 30 maart

groepen 1 t/m 4 vrij