Ouderraad en contactouders

De belangrijkste taak van de ouderraad is een schakel te vormen tussen ouders en school. De ouderraad zet zich in voor taken die een meer algemeen karakter hebben, zoals het organiseren van het sinterklaasfeest, het paasfeest, de kerstviering, het schoolreisje en het regelen van een attentie bij bijzondere gelegenheden. Vanuit elke klas zit er één ouder in de ouderraad. Zij ondersteunen de leerkracht onder meer bij het organiseren van jaarfeesten en uitstapjes.

Komend jaar zijn dit de contactouders per klas:

Groep 0-1: vacature

Groep 2b: Ninke van Schijndel, moeder van Jace

Groep 3: Sylvia Muller, moeder van Caro

Groep 4: Tamara Verbrugge, moeder van Hailey

Groep 5: Ellen Engels, moeder van Kai

Groep 6:Heidi van Wanrooy, moeder van Thom

Groep 7: Ellie Smits, moeder van Bardo

Groep 8:  Ingrid de Beer, moeder van Peet

 

Voorzitter: Arian de Groot, vader van Daan en Teun

Penningmeester: Marijke van de Kerkhof, moeder van Jolijn en Eline

Secretaris: Marianne Dijk, moeder van Esmee en Rubin

Lief en leed: Marielle van der Heijden, moeder van Roza

Ouderbijdrage

Projectwerkgroep

Elk jaar organiseert de projectwerkgroep rondom een thema een groot project voor groep 1 t/m 4. Zo’n project sluit aan bij de leef- en denkwereld van de kinderen. Soms gaan kinderen op excursie, er komen gasten om iets te vertellen of er wordt een tentoonstelling op school ingericht.

Brigadieren

Leerlingen van groep 8 brigadieren na schooltijd om 12.00 uur en 15.30 uur bij de oversteekplaats aan de Otterweg. Alle brigadiers zijn automatisch verzekerd bij de gemeente. Niet alleen de kinderen, maar ook ouders en grootouders moeten bij de brigadiers oversteken.  Dus: afstappen en bij de brigadiers oversteken. Zo geeft u het goede voorbeeld!