Ouderraad en contactouders

De belangrijkste taak van de ouderraad is een schakel te vormen tussen ouders en school. De ouderraad zet zich in voor taken die een meer algemeen karakter hebben, zoals het organiseren van het sinterklaasfeest, het paasfeest, de kerstviering, het schoolreisje en het regelen van een attentie bij bijzondere gelegenheden. Vanuit elke klas zit er één ouder in de ouderraad. Zij ondersteunen de leerkracht onder meer bij het organiseren van jaarfeesten en uitstapjes.

Komend jaar zijn dit de contactouders per klas:

Groep 0-1: Maaike van der Heijden, moeder van Daan en Novi

Groep 2:     Anneke Buikema, moeder van Madelief en Jonas

Groep 3:     Chantal Jansen, moeder van Simone en Rosalie

Groep 4:     Ninke van Schijndel, moeder van Jace en Tess

Groep 5:     Sylvia Muller, moeder van Caro

Groep 6:     Tamara Verbrugge, moeder van Hailey

Groep 7:     Ellen Engels, moeder van Kai

Groep 8:     Heidi van Wanrooy, moeder van Tom, Luuk en Siem

 

Voorzitter: Christa Gruijters, moeder van Joey en Fenna

Penningmeester: Marielle van der Heijden, moeder van Rosa

Secretaris: Marianne Dijk, moeder van Esmee en Rubin

Ouderbijdrage

Projectwerkgroep

Elk jaar organiseert de projectwerkgroep rondom een thema een groot project voor groep 1 t/m 4. Zo’n project sluit aan bij de leef- en denkwereld van de kinderen. Soms gaan kinderen op excursie, er komen gasten om iets te vertellen of er wordt een tentoonstelling op school ingericht.