Ouderraad en de contactpersonen

De belangrijkste taak van de ouderraad is een schakel te vormen tussen ouders en school. De ouderraad zet zich in voor taken die een meer algemeen karakter hebben, zoals het organiseren van het sinterklaasfeest, het paasfeest, de kerstviering, het schoolreisje en het regelen van een attentie bij bijzondere gelegenheden. Vanuit elke klas zit er één ouder in de ouderraad. Zij ondersteunen de leerkracht onder meer bij het organiseren van jaarfeesten en uitstapjes.

 

Komend jaar zijn dit de contactouders per groep:

0-1: Miranda Haverkort, moeder van Lieke

2: Suzanne de Vries, moeder van Olivier, contactpersoon carnaval           

3: Esther van Stiphout, moeder van Juul en Fem, contactpersoon pasen

4: Debbie Kweens, moeder van Stijn en Job, contactpersoon sinterklaas         

5: Maaike van der Heijden, moeder van Daan, contactpersoon schoolfotograaf

6: Anneke Buikema, moeder van  Jonas, contactpersoon schoolreisje

7: Chantal Jansen, moeder van Simone, contactpersoon kerst

8: Ninke van Schijndel, moeder van Jace, contactpersoon activiteiten groep 8

 

 

Voorzitter:             Chantal Jansen

Penningmeester:  Lia Manders

Secretaris:             Ninke van Schijndel

Ouderbijdrage

 

Ieder jaar wordt in overleg met ons, de directie en de medezeggenschapsraad de richtlijn voor de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Voor dit schooljaar vragen wij een vrijwillige bijdrage van 30 euro.

Deze kan op verschillende manieren betaald worden:

 

 

Al het geld wat als vrijwillige ouderbijdrage betaald wordt, komt ten behoeve van uw kind(eren) om bovenstaande activiteiten te financieren. Onze inkomsten bestaan enkel uit de ouderbijdrage en de opbrengst van “Feest voor de kermis”, dus geen andere financiële steun van bv. de school.

 

 

“alleen met de vrijwillige ouderbijdrage zijn bovengenoemde activiteiten mogelijk”