Opbrengstgericht werken

Talenten benutten, het maximale eruit halen, afstemmen op de onderwijsbehoeften van elk kind; dat is waar het onderwijs van nu om draait. We zijn iedere dag kritisch bezig met kwaliteitszorg: wat werkt het beste voor een kind, groep of school?

 

Eenbes startte in 2012 met het project Opbrengstgericht werken (OGW). Onze scholen werken volgens dezelfde principes:

 

  • We hebben hoge verwachtingen van de prestaties van alle leerlingen.
  • Er is een veilig klimaat waarin collega’s resultaten met elkaar bespreken.
  • Onze scholen reflecteren op hun onderwijs en resultaten, onze leerkrachten delen successen en verbeterpunten.
  • We leren van elkaar en we helpen elkaar, bijvoorbeeld bij het interpreteren van een observatie.

 

De conclusie in 2014 was dat onze opbrengstgerichte houding en cultuur bovengemiddeld zijn. De tussenopbrengsten van onze scholen lagen en liggen boven het landelijk gemiddelde en de inspectiegrens.

 

Visitaties en audits
 

Vanaf 2014 gaan onze schoolteams structureel bij elkaar op bezoek (collegiale visitaties). Ze geven feedback over wat zij zien op de school: aandachtspunten en tips. De schoolbezoeken zijn leerzaam voor de bezoekende en ontvangende school.

In 2016 startte Eenbes met interne audits. Opgeleide auditteams bezoeken onze scholen en beoordelen de kwaliteit, gebaseerd op het toezichtskader van de onderwijsinspectie. We willen niet wachten op de inspectie; we willen zelf continu met de kwaliteit van ons onderwijs bezig zijn. Vanwege de snelle veranderingen in onze maatschappij is dit van groot belang voor kinderen en ouders. De onderwijsinspectie volgt onze ontwikkelingen met grote tevredenheid. Zo blijven we samen vernieuwend leren!