Onze school

Basisschool De Raagten vormt samen met Stichting GOO kinderopvang; Kindcentrum de Raagten. Wij hebben een gedeelde missie en visie.

 

Onze school maakt deel uit van clustervoorziening Donk, net als bibliotheek De Lage Beemden en welzijnsorganisatie Vierbinden. Samen zorgen we voor alles wat uw kind nodig heeft.

Sfeer en kwaliteit

Kwalitatief goed onderwijs is niet alleen gericht op leeropbrengsten; goed onderwijs wordt ook gekenmerkt door een sfeer van openheid en vertrouwen waarin uw kind zich veilig kan voelen. Onze medewerkers zorgen voor een goede sfeer en hoge kwaliteit. Zij geven mét de leerlingen 'kleur' aan onze school. We hechten ook veel waarde aan ouderbetrokkenheid.