Openingstijden

Peuterspeelzaal tijdens 40 schoolweken

 

Uw peuter is van harte welkom bij een van de peuterspeelzalen van Goo tijdens de 40 schoolweken. Onder schoolweken verstaan wij de 40 landelijke, volgens het ministerie van OC&W vastgestelde, schoolweken in regio Zuid. Tijdens de nationale feestdagen zijn alle peuterspeelzalen gesloten. We zijn geopend tijdens de studiedagen van school.

 

combinaties van dagdelen.

maandagochtend en donderdagochtend (8.30 tot 11.00 uur)

maandagmiddag en woensdagochtend  (13.15 – 15.30 uur en 8.30 – 11.15 uur)

dinsdagochtend en vrijdagochtend (8.30 – 11.00 uur)

  

Voor en na deze openingstijden is de peuterspeelzaal vijf minuten extra open om uw kind te brengen en halen.