Voor nieuwe ouders

Nog geen 4 jaar?

Als een kind vier jaar wordt mag het naar de basisschool. Voorwaarde  is dat uw kind zindelijk is.

Voor aanmelding van een leerling maakt u eerst een afspraak met de directeur. Bij inschrijving wordt u gevraagd toestemming te verlenen om relevante informatie op te vragen bij de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de basisschool waar uw kind verbleef. Wanneer u al eerder een aanmeldingsgesprek met de directeur heeft gehad voor uw oudste kind, kunt voor de aanmelding van broertjes / zusjes een afspraak maken met de intern begeleider, Marie-Louise Stevens.

 

Vanaf de 3e verjaardag mag een kind officieel ingeschreven worden. Vooraanmelding kan al eerder. Dit is echter nog geen definitieve inschrijving. Wanneer het kind ingeschreven is, wordt het kind samen met de ouder uitgenodigd voor een kennismaking met de nieuwe groepsleerkracht. Dan wordt ook afspraken gemaakt over het instromen. 

Vanaf enige weken voor de 4e verjaardag kan elke nieuwe leerling enkele ochtenden kennis komen maken met de toekomstige groep en leerkracht. 

Instroom vanuit een andere basisschool

Wanneer uw kind afkomstig is van een andere basisschool, wordt ook eerst een afspraak gemaakt met de directeur. Samen kijken we wat de onderwijsbehoeften van uw kind zijn. Vooraf wordt altijd contact opgenomen met de basisschool waar uw kind verbleef. Instroom vanuit een andere basisschool kan slechts plaatsvinden als een uitschrijvingsbewijs aanwezig is.

Sofinummer

Vanaf 1 februari 2006 is de school wettelijke verplicht om ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen naar een opgave van het sofinummer van hun kind te vragen. 

Met het toekennen van een onderwijsnummer aan elke leerling die in Nederland bekostigd onderwijs volgt, worden de volgende doelen nagestreefd:

  • Het verlichten van de administratieve last voor onderwijsinstellingen 
  • Het verbeteren van de toegankelijkheid van beleids- en managementinformatie 
  • Het verbeteren van de toegankelijkheid van beleids- en managementinformatie
  • Het verbeteren van de controle op de rechtmatigheid van de bekostiging en andere voorzieningen voor scholen