Voor nieuwe ouders

Nog geen 4 jaar?

Als een kind vier jaar wordt mag het naar de basisschool. Voor aanmelding van een leerling maakt u eerst een afspraak met de directeur. Bij inschrijving wordt u gevraagd toestemming te verlenen om relevante informatie op te vragen bij de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de basisschool waar uw kind verbleef. Wanneer u al eerder een aanmeldingsgesprek met de directeur heeft gehad voor uw oudste kind, kunt voor de aanmelding van broertjes / zusjes een afspraak maken met de intern begeleider, Marie-Louise Stevens.

 

Vanaf de 3e verjaardag mag een kind ingeschreven worden. Wanneer het kind ingeschreven is, wordt het kind samen met de ouder uitgenodigd voor een kennismaking met de nieuwe groepsleerkracht. Dan wordt ook afspraken gemaakt over het instromen. Voorwaarde is dat uw kind zindelijk is. Vanaf enige weken voor de 4e verjaardag kan elke nieuwe leerling enkele ochtenden kennis komen maken met de toekomstige groep en leerkracht. 

Instroom vanuit een andere basisschool

Wanneer uw kind afkomstig is van een andere basisschool, wordt ook eerst een afspraak gemaakt met de directeur. Samen kijken we wat de onderwijsbehoeften van uw kind zijn. Vooraf wordt altijd contact opgenomen met de basisschool waar uw kind verbleef. Instroom vanuit een andere basisschool kan slechts plaatsvinden als een uitschrijvingsbewijs aanwezig is.