Gymdagen

De school een vakleerkracht bewegingsonderwijs benoemd, Boudewijn Quaedvlieg.

Dit geeft ons de mogelijkheid om bewegingsonderwijs aan te bieden op het niveau van ieder individueel kind.

Motoriek, sociaal gedrag en het leren worden hierdoor gestimuleerd. Maar vooral het  plezier in bewegen!!

 

De groepen 0-1-2 gymmen 3x per week (hiervan is 1x door meester Boudewijn) in de speelzaal van de school en gaan iedere dag buiten spelen.

Meester Boudewijn geeft op woensdag de gymles.

 

De groepen 3 t/m 8 krijgen les in de gymzaal van de sporthal bij het ontmoetingscentrum, naast de school.

Zij krijgen op dinsdag en vrijdag les van meester Boudewijn.