Gymdagen

De school heeft een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Dit geeft ons de mogelijkheid om bewegingsonderwijs aan te bieden op het niveau van ieder individueel kind.

Motoriek, sociaal gedrag en het leren worden hierdoor gestimuleerd. Maar vooral het  plezier in bewegen!!

 

De groepen 0-1-2 gymmen 3x per week in de speelzaal van de school en gaan iedere dag buiten spelen.

 

De groepen 3 t/m 8 krijgen les in de gymzaal van de sporthal bij het ontmoetingscentrum, naast de school.

Zij krijgen op maandag les van de vakdocent en op vrijdag les van de eigen leerkracht.